List of publications

c. Articles in Law Reviews and Books

1991 - 1995

66 . Transnationale dienstverlening : toepasselijke wet en bevoegde rechter, in : Professionele aansprakelijkheid en verzekering, H. Cousy, H. Claessens, editors, Antwerpen, MAKLU Uitgevers N.V., 1991, pages 103-111.
(International trade in services and questions of p.i.l.)

67 . "Something funny happened to foreign law on its way to the forum", in : Law and Reality. Essays on national and international procedural law, The Hague , T.M.C.-Asser Instituut, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, pages 63-77.

68 . "Overzicht van Rechtspraak - Internationaal Privaatrecht (1985-1992)", Tijdschrift voor Privaatrecht, 1993, pages 513-669 (with F. Bouckaert, M. Claeys, K. Lambein, W. Wauters en B. Wylleman).
(Review of Belgian court decisions on p.i.l. from 1985-1992)

69 . "Internationaal privaatrechtelijke aspecten van joint-ventures", in: De samenwerking tussen ondernemingen, B.V.B.J., Brussels, Edit. E. Bruylant, 1993, pages 357-380.
(Private international law aspects of joint-ventures)

70 . "Verbintenissen uit andere bron dan overeenkomst". Referaat over Nieuw Nederlands internationaal privaatrecht (Verslag Studiedag Den Haag 10 december 1993), in : Speciale Aflevering, Netherlands International Private Law, 1994, pages 52-60.
(Critical remarks on the tort provisions of the proposed new Netherlands law on p.i.l.)

71 . "Tendenzen in het recht van grensoverschrijdende personen en families", in : Personen- en Familierecht. Gezin en recht in een postmoderne samenleving (M. Storme, edit.), Gent, Mys & Breesch, 1994, pages 105-119.
(General overview of developments in international family law)

72 . "Internationale bevoegdheid inzake aanneming en de eenzijdige fax", Revue Belge de Droit Commercial/T.B.H. ,1994, pages 734-738.
(Comment on jurisdiction clauses and fax communications)

73 . "Het verdragsrecht in het federale België getoetst aan het Haagse Verdrag van 29 mei 1993 inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie", in : P. Senaeve (edit.), Actuele vraagstukken van interlandelijke en inlandse adoptie en van verlatenverklaring, Leuven, Acco, 1995, pages 97-132 and the same article as "Het verdragsrecht in het federale België getoetst aan het internationaal adoptieverdrag van Den Haag (29 mei 1993)", in: Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 1995, pages 55-65.
(Analysis of the new Belgian constitutional provisions on decentralised treaty-making powers and its application to the Hague treaty on international adoptions)

74 . "International aspects of insolvency proceedings. National Report: Belgium" (together with Prof. Dr. N. Watté), Report for the World Congress of Procedural Law, Taormina, Italy, September 1995, (remained unpublished), 30 pages.

75 . "Internationaal privaatrechtelijke vragen van schuldoverdracht", in : Financieel Recht tussen Oud en Nieuw, Instituut voor Financieel Recht te Gent, Antwerp, Maklu, 1996, pages 115-137.
(The international aspects of assignment of rights)

76 . Monthly column on topics of international law, in: Tijdschrift voor Rechtsdocumentatie, 1995 :
1° (January) : Het Gatt in de wereldmarkt van procedures (pages 89-90)
2° (February : Balkanisering in het buitenlands beleid (pages 196-194)
3° (March) : Over onder ons onderhandelen (pages 291-192)
4° (April) : Concurrent recht, concurrentieel recht (pages 393-394)
5° (May) : Het culturele strijdros van stal (pages 519-520)
6° (June) : Renvoi gerenvoieerd (pages 607-608)
7°(August) : De grenzen voorbij (pages 733-734)
8° (October) : Raise high the roof-beam, carpenters! (pages 859-860)
10° (December): Wereldmunt in de maak (pages 1063-1065)

77 . "De vorm van een arbitragebeding", Revue Belge de Droit Commercial/T.B.H. 1995, pages 383-384.
(The form of an arbitral clause)

78 . "De plaats van de uitvoering van een verbintenis - vormvereisten en taal", Revue Belge de Droit Commercial/T.B.H., 1995, pages 383-390.
(Comment on the place of performance and language requirements)

79 . " EEX-verdrag, Monaco, en uitvoering van multipele verbintenissen", Revue Belge de Droit Commercial/T.B.H., 1995, pages 393-394.
( Monaco and the European jurisdiction treaty)

80 . "Aaneenschakeling van contracten bij doorverkoop van zaken met grensoverschrijding", Revue Belge de Droit Commercial/T.B.H., 1995, pages 527-531.
(Consecutive transfrontier sales of an object)

81. "Verdrag van Wenen van 11 april 1980" and "Verdrag van Den Haag gesloten op 22 december 1986 in”; "Vers une nouvelle politique belge de ratification des traites de droit international prive", Revue Belge de Droit International/ B.T.I.R., 1995, p. 306 et sequ; (326-330 and 333-337).
(Urging Belgium to ratify several treaties in private international law)

1986 - 1990
1996 - 2000
back to articles

Home
Services
Personal Data
Curriculum Vitae
Publications
Contact
Copyright © 2010 Johan Erauw. All rights reserved.