List of publications

c. Articles in Law Reviews and Books

1981 - 1985

18 . "Internationaal privaatrecht en huwelijksvermogensrecht", Rechtskundig Weekblad 1980-81, columns 921-923.
(Comment on Cour de Cassation, April 10, 1981 : matrimonial property law and conflicts)

19 . "De ambtshalve toepassing van vreemd recht en de cassatiecontrole op die toepassing", Rechtskundig Weekblad 1981-82 columns 1457-1470.
(Ex officio application of foreign law in Belgian courts)

20 . "De eerste Belgische ervaringen met het Europese verdrag inzake inlichtingen over vreemd recht", Rechtskundig Weekblad 1981-82, columns 1503-1508.
(Summary report on Belgian experiences with the London treaty regarding information on foreign law)

21 . "De lex vehiculi", Rechtskundig Weekblad 1982-83, columns 1936-1937.
(Comment on Court of Appeals Ghent, November 19, 1982 : application of Hague Treaty on traffic accidents)

22 . "Het nieuwe recht van voorafneming in de internationale erfenissen (art. 912 B.W.)" in : Exequatur van vriendschap. Liber Amicorum Egied Spanoghe , Antwerp, Kluwer Rechtswetenschappen, 1981, pages 115-135.
(The provision on retorsion in international estate law)

23 . "Hoofdlijnen van de argumentatie voor een betere verwijzingsregel inzake de internationale gevallen van aansprakelijkheid", Rechtskundig Weekblad 1981-82, columns 2519-2526.
(General reform trends in conflict of law in torts)

24 . "Quelques réflexions sur l'évolution récente du droit international privé belge de régimes matrimoniaux" in : Cinq années d'application de la réforme des régimes matrimoniaux. En hommage à la mémoire du Prof. Jean Renauld, Brussels, Bruylant, 1982, pages 387-398.
(Remarks on the evolution of Belgian conflicts law in matrimonial property law)

25 . "Oude internationale huwelijken - Oude verwijzingsregel : in Nederland en België", Tijdschrift voor Notarissen 1982, pages 129-134.
( Netherlands and Belgian transitory conflicts law relating to marriages)

26 . "Het huwelijk en de echtscheiding in het Belgisch internationaal privaatrecht" in : De internationalisering van het Belgisch privaatrecht. Feestbundel Prof. Willy Delva, Gent, Rijksuniversiteit, 1982, and in : Tijdschrift voor Privaatrecht 1982, 269-310 (with Prof. E. Spanoghe).
(Marriage and divorce in Belgian conflict of laws)

27 . "Das neue "privilegium Belgicum" - Eine Ueberraschung im belgischen internationalen Erbrecht", Praxis des internationalen Privat - und Verfahrensrechts 1982, pages 260-261, (translated from English by Prof. Dr. E. Jayme).
(The Belgian provision of privileged retorsion in international estate law)

28 . "In het labyrinth van de internationale koop-verkoop", Rechtskundig Weekblad 1982-83, columns 664-668.
(Comment on Justice of the Peace at Zaventem, May 21, 1982 : international sale of goods-standing-lawyers' fee-conflicts)

29 . "Het postuum huwelijk van een Belgische vrouw", Rechtskundig Weekblad 1982-83, columns 925-932.
(Comment on Cour de Cassation, April 2, 1981 : posthumous marriage of a Belgian woman and accident compensation).

30 . "De veranderbaarheid van een buitenlands huwelijkvermogensstelsel", Rechtskundig Weekblad 1982-83, columns 994-946.
(comment on Court Oudenaarde, January 24, 1980 : change of matrimonial regime under foreign law)

31 . "Huwelijksvermogensrecht, de nationaliteit en de terugwijzing", Rechtskundig Weekblad 1982-83, columns 1136-1139.
(Comment on Court Oudenaarde, June 29, 1982 : nationality and renvoi in matrimonial property law)

32 . "De verloving in het I.P.R. met enkele beschouwingen over het concubinaat", Rechtskundig Weekblad 1982-83, columns 2721-2736.
(Engagements and de-facto-marriages in conflict of laws)

33 . "Wat is internationaal privaatrecht ?", Alumni 1983, L III/12
(What is private international law ?)

34 . "De lex loci delicti en de renvoi", Recueil Générale des Assurances et des Responsabilités 1983, number 10567.
(Comment on Cour de Cassation, October 30, 1981 : renvoi in conflicts law of torts)

35 . "De internationale uitstraling van Belgische opzegvergoedingen en de loonbasis", Rechtskundig Weekblad 1983-84, 2621-2624.
(Severence pay in international labour contracts)

36 . "De betwisting van een natuurlijke afstamming tegenover een Algerijnse man", Tijdschrift voor vreemdelingenrecht 1984, pages ... Idem , in French in : Revue du droit des étrangers 1984.
(Withdrawel of recognition, filiation and Algerian family law)

37 . "Overzicht van rechtspraak. Internationaal privaatrecht (1964-1984), Tijdschrift voor Privaatrecht 1984, pages 1239-1499 (together with F. Bouckaert, L. De Foer and M. Ryon).
(Review of Belgian judicial decisions in p.i.l.from 1964-1984)

38 . "Vragen rond de integratie van vreemde patronen van familierecht in het Belgisch rechtsleven", in : A. Martens and F. Moelaerts, : Buitenlandse minderheden in Vlaanderen en België, Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1985, pages 183-193.
(Immigrant minorities and family law in Belgium)

39 . Comment under Court, Antwerp, March 29 1984, in Tijdschrift voor Notarissen 1985, pages 309-311.

1975 - 1980
1986 - 1990

back to articles

Home
Services
Personal Data
Curriculum Vitae
Publications
Contact
Copyright © 2010 Johan Erauw. All rights reserved.