List of publications

c. Articles in Law Reviews and Books

1975 - 1980

1. "Nederlandse bevoegdheid in echtscheidingszaken en het Belgisch-Nederlands verdrag van 28 maart 1925", Rechtskundig Weekblad 1975-76, columns 1857-1876.
(The Belgian-Netherlands treaty of 28 March 1925 and jurisdiction for divorce proceedings)

2 . "Het Benelux-Verdrag houdende eenvormige wet betreffende het internationaal privaatrecht opgeborgen", Rechtskundig Weekblad 1975-76, columns 2392-2399.
(Abandonment of the Benelux uniform conflicts treaty)

3 . Het "openbare orde"-begrip en de erkenningsleer m.b.t. buitenlandse echtscheidingen, - Binnenkort verstoting tussen Belgische echtgenoten?", Rechtskundig Weekblad 1976-77, columns 1985-2008.
(Recognition of foreign divorces and public policy)

4 . "Artikel 1384 B.W. en een voorvraag in het I.P.R.", Rechtskundig Weekblad 1977-78, columns 1607-1612.
(Vicarious liability in an international tort and prejudicial questions ­)

5 . "Echtscheiding met grensoverschrijding", Intermediair 1978, numbers 14, 15 and 19.
(Three-part article on international divorce-problems)

6 . Co-author of keywords for private international law for 8-volume "Grote Winkler Prins Encyclopaedia" (edition 1978).

7 . "De collisierechtelijke aanknoping van het patrimoniale basisstatuut ("primair statuut") van het huwelijk", Rechtskundig Weekblad 1978-79, columns 881-896.
(Mandatory provisions in new matrimonial property law and conflict of laws")

8 . "Wetskeuze in het internationaal huwelijksvermogens­recht, volgens de Conferentie van Den Haag", Tijd­schrift voor Nota­ris­sen 1979, pages 9-16.
(Critical analysis of Hague treaty of March 14, 1978 on matri­monial property relations)

9 . "Het intertemporeel internationaal privaatrecht en de toepassing ervan in het huwelijksvermogensrecht", Tijdschrift voor Privaatrecht 1979, pages 1-28 plus summaries in German, French and English.
(Transitory law in conflicts law, with focus on matrimonial property matters)

10 . "Echtscheiding door onderlinge toestemming van twee buitenlanders in België", Rechtskundig Weekblad 1978-79, columns 2001-2018.
(Consensual divorce of foreigners in Belgium)

11 . "Toepasselijke wet bij arbeidsongeval in den vreemde", Rechtskundig Weekblad 1978-79, columns 2661-2663.
(Comment on Cour de Cassation, June 22, 1977: workmen's compensation and conflicts)

12 . "Een nieuw ontwerp voor een Europees internationaal privaatrecht van de contractuele verbintenissen", Rechtskundig Weekblad 1979-80, columns 145-154.
(Discussion of the conflicts treaty in contracts, signed in Rome on June 19, 1980)

13 . "Rechtsvraag Internationaal Privaatrecht : De wijziging van vreemd materieel recht en de vluchtelingen", IUS-Interuniversitair Juridisch Studententijdschrift 1979-80, pages 144-149.
(Fugitives and problems of transitory law)

14 . "Over de evolutie naar een nieuwe verwijzingsregel in het huwelijksvermogensrecht", Tijdschrift voor Notarissen, 1979, pages 321-334.
(Evolution in Belgian conflicts law of matrimonial property)

15 . "Duitse alimentatievorderingen en de openbare orde in België", Rechtskundig Weekblad 1979-80, columns 1729-1738.
(German decisions allotting alimony and Belgian public policy)

16 . "De nationaliteit van het arbeidscontract", Rechtskundig Weekblad 1979-8O, columns 2502-2505.
(Comment on Cour de Cassation, November 5, 1979 : labour law and conflicts)

17 . "Juridische problemen in verband met huwe­lijken en echtscheidingen van Marokkanen en Turken", in : Juridische Administratieve Informatie van het O.C.G.B., nr. 11 of October 6, 1980, pages 1-13.
(Marriage and divorce problems of Maroccan and Turc immigrants)

1981 - 1985
back to articles

Home
Services
Personal Data
Curriculum Vitae
Publications
Contact
Copyright © 2010 Johan Erauw. All rights reserved.