List of publications

c. Articles in Law Reviews and Books

2006 - 2010

128. “Arbitrability of distribution agreements in Belgian law”, in: J. Erauw, V. Tomljenovic en P. Volken, Editors, Liber Memorialis Petar Šarčević – Universalism, Tradition and the Individual, München, Sellier European Law Publishers, 2006, p. 411-438;

129. “CISG Article 66 - 70: The risk of loss and passing it” – Acta of the International Conference at the occasion of the 25th anniversary of the CISG, held at the International Arbitral Center of the Austrian Federal Economic Chamber, in Vienna, on 14 & 15 March 2005, in Journal of law and commerce, (25) 2006, 203-217;

130. Bespreking van wetsartikels 4, 30, 31, 88, 90 en 92 WbIPR in: Het Wetboek Internationaal Privaatrecht Becommentarieerd / Le Code de Droit International Privé Commenté, Antwerpen en Brussel, Intersentia en Bruylant, 2006, samen 20 p.
(Commentary on the Articles 4, 30, 31, 88, 90 and 92 of the new code of law on PIL)

131. “Internationaal botsen op ski’s, langlauflatten of snowboard”, Noot onder Hof Gent 23 september 2004, De Verzekering/ Bulletin des Assurances, 2006, p. xx. (The applicable law to ski-accidents)

132. As general author and editor, together with authors C. Clijmans, V. De Ruyck, K. Jansegers, M. Traest, K. Roox, H. Van Houtte, J. Verhellen and P. Wautelet : “Overzicht van rechtspraak – Internationaal privaatrecht en Nationaliteit (1998 – 2006)”, Tijdschrift voor Privaatrecht 2006 (published August 2007), pages 1365 - 1644.
(A review of practice before courts in the fields of private international law and nationality law)

133. “The delivery terms and the passing of risk: Drafting clauses related to CISG Articles 66-70”, in: Drafting contracts under the CISG (Editors H. Flechtner, R. Brand and M. Walter), Oxford, Oxford University Press, 2007 (pages 383 - 410).

134. Voorwoord tot het boek van M. Piers, Sectorale arbitrage, Antwerpen en Oxford, Intersentia, 2007, p.vii – ix.
(Preface to a book on arbitration in specific business sectors in Belgium).

135. “Drie jaar Wetboek IPR. Tevredenheid, Enkele Nieuwigheden en eventueel nog Bijkomende Initiatieven”, Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht 2008 (speciaal volume on the conference of 1 October 2007), pages 6-10.

136. “Rechtsgeldigheid van schenkingen door Belgen verleden voor een buitenlandse notaris”, Dossier nr. 6343 en advies, Zitting van 18 november 2006, Nederlandse Kamer van het Comité voor Studie en Wetgeving, uitgave van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Brussel, Bruylant, 2008, p. 538 – 566.
(Report on the Validity of donations between Belgian citizens before foreign notarians)

137. Preface to the book (derived from the doctorate in law obtained in the Ghent University) of H. Shan, The protection of trade secrets in China, in: “Asian Studies Series”, Dordrecht, Kluwer Law International, 2008, 250 pages.

138. “Het administreren van een arbitragedossier door twee arbitrage-instellingen – Joint administration of an arbitration file by two institutes” in: Liber amicorum Guy Keutgen, Brussels, Bruylant, 2008, pages 421-446.

139. “Het Europees volgrecht van de kunstenaar op de doorverkoop van kunstwerk en de conflictenrechtelijke problemen daarvan”, in: Liber amicorum Eddy Wymeersch, Antwerpen, Intersentia, 2008, pages 447-482.
(The European rules for artists’ retribution on resale of works of art and the conflicts-of-law problems they raise)

140. “Vier keer een ander situsrecht voor een mobiel landschap van Breughel”, Noot onder Hof Antwerpen 3 december 2007, Tijdschrift@ipr.be 2008, Nr. 3, 75-78.
(A looted painting and issues of consecutive systems of applicable law on property title and acquisitive or extinctive periods of limitation)

141. “Aansprakelijkheid en contracten onder de nieuwe regels van internationaal
privaatrecht – 2009”
, De Verzekering/ Bulletin des Assurances 2009, 5 – 15.
(Tortious liability and contractual agreements under the new European Regulations)

142. “Internationale koop-verkoop van roerend goed tussen handelaars (onder CISG), het nieuw ipr van contracten en de nieuwe bijzondere verjaringstermijn voor die kooptransacties”, Tijdschrift@ipr.be 2009, Nr. 2, 78-83.

143. “Chinese investeringen en de arbitrage van investeringsgeschillen” in: Liber amicorum Hubert Bocken - Dare la luce, Brugge, Die Keure, 2009, 555 - 564.
(Chinese investments and arbitration of investment disputes)

144. (samen met J. De Meyer): “Het nieuwe conflictenrecht inzake contractuale verbintenissen onder de Rome I –Verordening”, in: Nieuw internationaal privaatrecht – Meer Europees, meer international, XXXVe Cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2009, 20 pages.
(New private international law – The new European Regulation on the law applicable to contractual agreements)

145. “Bevoegdheden van het Benelux Gerechtshof – Nieuwe bevoegdheden op komst uit het octrooirecht”, gepubliceerd op de website van de Benelux Unie, na de studiedag van 9 oktober 2009 gehouden in de Senaat (Belgisch Parlement), 13 pages.
(New competencies awaited for the Benelux Court in the field of patents)

2011 - 2015
2001 - 2005
back to articles

Home
Services
Personal Data
Curriculum Vitae
Publications
Contact
Copyright © 2010 Johan Erauw. All rights reserved.