List of publications

c. Articles in Law Reviews and Books

2001 - 2005

99. "Contracten en de internationale openbare orde", Noot onder Cass. 17 mei 1999, in Rechtskundig Weekblad 2000 - 2001, 657 - 660.
(Comment under decision by Cour de Cassation, on an international contract)

100. “Remedies under CISG and the limits to Uniformity”, (together with Prof. Harry Flechtner) in : The international sale of goods revisited (P. Sarcevic and P. Volken, editors), The Hague & London, Kluwer international, 2001, p. 35 - 75.

101. "Chapter 16: Private international law - Conflict of laws", in: Introduction to Belgian law (H. Bocken and W. De Bondt, editors), Deventer, Kluwer and Bruylant, Brussels 2001, p. 420 - 464.

102. “Een terugblik naar het I P R bij de uitgang van de twintigste Eeuw”, Tijdschrift voor Privaatrecht 2001 (Millenium-nummer), p. 55-67 and summaries in French (p. 432-434), German (p. 444-446), English ("Looking back at Belgian private international law at the close of the 20th Century", p. 456-458), and Spanish (p. 469-471).

103. “Negotiating and drafting patent licensing contracts under the TRIPS Agreement: The business dimension”, for UNCTAD/WTO, Geneva, International Trade Center (<www.intracen.org>), 2001, 70 pages, internetpublicatie hier beschikbaar.

104. “De nationaliteit en de toepassing van de nationale wet van de persoon”, in: Naar de Belgische nationaliteit / Devenir belge, M.-Cl. Foblets, R. Foqué en M. Verwilghen, Editors, Brussel, Bruylant, 2002, p. 411 – 440.
(Nationality used as a connecting factor for the rights of persons)

105. “Nationaliteit in het conflictenrecht”, in: Met rede ontleed. De rede ontkleed. Opstellen aangeboden aan Fons Heyvaert ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, Gent, Mijs en Breesch, 2002, p. 197-218.
(Nationality in the conflict of laws)

106. (together with H. Verbist) “Survey among the IBA-members on arbitration”, International Bar Association, Section on Business Law, September 2002, p. and in <Tijdschrift@ipr.be>, 2003, Nr. 1, p. 83-100.

107. “De codificatie van het Belgisch internationaal privaatrecht met het ontwerp van Wetboek I.P.R.”, Rechtskundig Weekblad 2001-2002, p. 1557-1566.
(The codification of private international law in Belgium via a code of P.I.L.)

108. “Actualia inzake internationaal privaatrecht bij grensoverschrijdende overeenkomsten” (together with Reinhard Steennot), in: Privaatrecht in de reële en de virtuele wereld, XXVIIste Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 781 – 840.
(Developments in the law of international agreements concluded on-line)

109. De komende codificatie van het Belgisch internationaal privaatrecht, <Tijdschrift@ipr.be> 2002, Nr. 3, 102-113.
(The upcoming codification of private international law in Belgium)

110. “De strenge voorwaarden voor de erkenning in België van een buitenlandse echtscheiding door verstoting” – Noot onder Cassatie 29 april 2002, Rechtskundig Weekblad 2002-2003, p. 864-867.
(The strict conditions for recognition in Belgium, for foreign repudiation decisions)

111. “Verstoting: Weigeren is de regel - Erken eventueel bij afwezigheid van enig contact met België”, <Tijdschrift@ipr.be>, 2003, Nr 1, p. 43 – 45.
(Foreign repudiation decrees are normally denied recognition in Belgium)

112. “Burgerlijke stand en internationaal privaatrecht”, in: Migratie- en Migrantenrecht Recente Ontwikkelingen, Deel 8 (Procedures en contentieux in het vreemdelingerecht), Brugge, Die Keure, 2003, p. 249 - 270.
(Aspects of private international law of the civil registry)

113. “Brief description of the draft Belgian code of private international law”, in: Yearbook of Private International Law, Volume IV – 2002 (P. Šarčević and P. Volken, Editors), Dordrecht, 2003, p. 145 – 161.

114. “De problemen van grensoverschrijding voor executiemaatregelen”, in: Le droit processuel et judiciaire européen / Het Europees gerechtelijk recht en procesrecht, Texts of the conference held in Liège on 13 December 2002 - Editors G. de Leval and M. Storme, Bruges, Die Keure, 2003, p. 485 – 491.
(Problems of enforcement of foreign decisions in Belgium)

115. “Het voorstel van Belgisch wetboek van internationaal privaatrecht en zijn algemene bepalingen”, in: Themanummer over Codificatie van IPR - Algemene Bepalingen, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (Netherlands), Nr. 6537, 2003, p. 482 – 490.
(Comparison of the general principles for the Belgian and the Dutch proposed codes of private international law)

116. “Trust en trustachtige rechtsfiguren in België – Het toepasselijke recht” in: Liber amicorum Christian De Wulf, Bruges, Die Keure, 2003, 395 – 409.
(The law applicable to trust and trust-like phenomena in Belgian law)

117. “Observations on passing of risk”, in: The Draft UNCITRAL Digest and Beyond: Cases, Analysis and unresolved Issues in the U.N. Sales Convention (Papers of the Pittsburgh Conference Organized by the Center for International Legal Studies) F. Ferrari, R. Flechtner and R. Brand (Editors), Munich, Sellier – European Law Publishers, 2003, p. 292 – 318; also published in: CILE Studies (Vol. I) Pittsburgh School of Law - The Draft UNCITRAL Digest and Beyond: Cases, Analysis and unresolved Issues in the U.N. Sales Convention, F. Ferrari, R. Flechtner and R. Brand (Editors), St.Paul, Minn., Thomson/West, 2005, p. 292 – 318.

118. Foreword to M. Traest, De Europese Gemeenschap en de Haagse Conferentie voor het internationaal privaatrecht, Antwerp, Maklu Uitgevers, 2003 (527 pages), at p. XXIII - XXV.
(The work of the European Community and of the Hague Conference regarding integration and harmonisation of rules of private international law)

119. “Observations about mandatory rules imposed on transatlantic commercial relationships”, Houston Journal of International Law, Special edition AALS and ELFA Symposium (Barcelona): Transatlantic business transactions - Choice-of-law, jurisdiction and judgments, 26 (2004) 2, p. 263 - 286.

120. "Het aankomende Wetboek IPR en de nieuwe minister en de senaat", in: Gandaius Actueel IX, Gent, Story-Scientia, 2004, p. 255 - 284.
(Report on the parliamentary discussion and amendment of the Code of private international law, by the Minister of justice and the Senate Judiciary Committee)

121. (together with Alain Verbeke), "Internationale aspecten van vermogensplanning", in: Delva-cyclus 2003-2004, to be published in book-form: XXIXste Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2004, p. 529-567.
(Discussion of the family property planning possibilities under the upcoming law on conflicts of law)

122. “Het vernieuwde international privaatrecht van België wordt van kracht”, Rechtskundig Weekblad 2004-2005, p. 121 – 132.
(The renewed rules on private international law enter into force)

123. (together with Maud Piers) “The law applicable to the substantive rights in arbitration under European Regulations and draft regulations”, in: Arbitral procedure at the dawn of the new Millennium, Reports of the international Colloquium of CEPANI, October 15th, 2004, Brussels, E. Bruylant, 2005, p. 175 – 2000.

124. “Krachtlijnen van het nieuwe wetboek van internationaal privaatrecht”, in: Internationale aspecten in de verschillende takken van het recht – Vormingsprogramma 2004-2005, Dept. Vorming en Opleiding Balie van Kortrijk, Brussels, Larcier, 2005, p. 157 – 183.
(Outline of the new code of law on private international law)

125. “De impact van het nieuwe wetboek van internationaal privaatrecht op procedures voor de nationale rechter”, in: Proces versus proces, Vlaamse Conferentie der Balie te Gent (Editor), Antwerp, Maklu Uitgevers, 2005, p. 7 - 31.
(The impact of the new code of PIL on procedures before the national judge)

126. “The law applicable to distribution agreements”, in: Arbitration and commercial distribution/ L’Arbitrage et la distribution commerciale, Reports on the Colloquium of CEPANI – November 17th, 2005, Brussels, E. Bruylant, 2005, p. 59 - 87.

127. “De trust en de trustachtigen in het nieuwe Belgische ipr”, in: Tijdschrift voor Estate Planning (TEP) 2005, p. 271 – 285.
(Trust and similar constructions in the new Belgian private international law)

2006 - 2010
1996 - 2000
back to articles

Home
Services
Personal Data
Curriculum Vitae
Publications
Contact
Copyright © 2010 Johan Erauw. All rights reserved.